அசைவ பேலியோ டயட் சார்ட் ..Non veg Paleo diet Chart in tamilNon veg Paleo Breakfast ▫ 100 number of alomonds ▫ Butter coffee ▫ Butter Tea ▫ One glass of full fat milk ▫ Three to four eggs Lunch ▫ Cauliflower rice ▫ Pumpkin …

Pin It

23 thoughts on “அசைவ பேலியோ டயட் சார்ட் ..Non veg Paleo diet Chart in tamil

  1. பேலியோ எடுக்கும் போது ஃபுட் சப்லிமென்ட்ஸ் எடுத்து கொள்ள லாமா

  2. Hi sister , sweet Ku white sugar use panama athuku optional ah jaggery. Naatu sakarai, honey,panakar Kandu , kal kandu,. Intha maari use panlama

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*